s​/​t

by Homomilitia

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €7 EUR  or more

     

1.
In 02:00
2.
Rzeczywistość gryzie Cywilizowany człowiek niszczy planetę Cywilizowany człowiek utrudnia innym życie Cywilizowany człowiek wymyślił tortury Cywilizowany człowiek dąży ku zagładzie Po raz kolejny zdałem sobie sprawę ze swojej bezsilności wobec brutalności życia Widząc ile cierpień i krwi dookoła, zastanawiam się czy można to zmienić Depresyjna rzeczywistość Cywilizowany człowiek produkuje śmieci Cywilizowany człowiek wyzyskuje innych Cywilizowany człowiek niszczy kulturę Cywilizowany człowiek morduje, okrada Kiedy w jednej części świata ludzie jedzą trawę, a dzieci nie mają siły z głodu nawet płakać Jedyni ludzie, którzy mogliby to zmienić, zamykają oczy nie widząc interesu Depresyjna rzeczywistość Cywilizowany człowiek wymyślił wojny Cywilizowany człowiek zrujnował przyrodę Cywilizowany człowiek zmutował człowieczeństwo Cywilizowany człowiek … Po raz kolejny zdałem sobie sprawę, że słowo „cywilizacja” nie znaczy nic dobrego Jedyne wyjście to znaleźć alternatywę żeby nie zanurzać się w tym cywilizowanym bagnie Depresyjna rzeczywistość Reality Bothers Civilised man ruins the planet Civilised man handicaps others Civilised man created tortures Civilised man approaches extinction Yet again I realised how weak I am against the brutality of life Seeing how much anguish and blood is around I wonder if this can be changed Depressing reality Civilised man produces rubbish Civilised man exploits others Civilised man destroys culture Civilised man murders and steals In one corner of the world people eat grass And children are unable to cry from starvation And the only people able to change that Close their eyes seeing no business in it Civilised man brought wars Civilised man ruined nature Civilised man mutated humanity Civilised man… Yet again I realised the word “civilisation” means nothing good The only solution is to find an alternative So you do not drown in this civilised shit Depressing reality
3.
Praca zabija 02:36
Praca zabija Osiem godzin w fabryce, dziesięć godzin w warsztacie Musisz tak pracować, bo nie widzisz wyjścia Codziennie powtarzane czynności Wyjaławiają twoją duszę Praca zabija - taka praca zabija Zamknięty w pomieszczeniu, czekając godziny wyjścia Stresujący szef, hierarchiczne układy To wszystko dołuje I nie daje nadziei na zmianę Praca zabija - taka praca zabija Work Kills 8-hour shift in a factory, 10 hour-shift in a garage You have to work like that, because you see no way out Everyday repetitive chores You work out your soul Work kills - such work kills Trapped indoors, awaiting knocking-off time Stressful boss, hierarchical deals It all brings you down Giving no hope for change
4.
Pomyśl o tym Czy naprawdę chcemy być wolni, czy możemy się do tego dostosować? Czy nie stworzymy nowego systemu, w którym zadusimy się własnymi rękoma? Czy faktycznie możemy coś zmienić, czy czujemy do tego motywację? Czy naprawdę nam na tym zależy, czy jesteśmy pewni swej drogi? Pomyśl o tym Czy potrafimy zmienić nasze życie od porządku, który nas otacza Nie popadając z jednej skrajności w drugą i nie tworząc nowego systemu? Czy możemy zmienić nasze życie? Czy nasza bierność to wszystko co możemy? Czy możemy stanowić zagrożenie? Czy mamy jakąś realną szansę? Pomyśl o tym Think About It Do we really want to be free, can we adjust to it? Won’t we create a new system and strangle ourselves with our own hands? Can we really change anything? Are we motivated enough? Do we really care? Are we sure of the way? Think about it Can we free our lives from the order that surrounds us? Without going from one extreme to the other and creating a new system? Can we change our lives? Or our apathy is all we have? Can we be a threat? Do we stand chances? Think about it
5.
Być nieposłusznym, Być wolnym Wojna jest okrutna, lecz co możemy zrobić poza braniem udziału w anty-demonstracjach Życie toczy się teraz i tutaj, lokalne działania, zmienianie świadomości Być nieposłusznym – być wolnym Życie mamy jedno, chcą nas z niego okraść, od nas zależy czy się biernie poddamy Wystarczy już ofiar niewinnych ludzi, dość już nigdy nie spełnionych obietnic Być nieposłusznym – być wolnym Disobedience is Being Free War is cruel, protesting in demos is all we can do Life is here and now, acting locally - thinking globally Disobedience is being free We all have one life they want to take away from us It’s up to us whether we surrender or not No more innocent victims, no more empty promises
6.
Kto Na Tym Zyska, Kto Na Tym Straci? Niedługo narzucą nam nowe warunki, ponieważ tak bardzo chcemy być europejczykami Nowe nakazy, wymogi, podwyżki, kolejny kop w dupę dla biednych Czy to jedyna droga dla rozwoju kraju, czy ktoś się tylko zastanowił nad skutkami? Załatwią to wszystko za naszymi plecami i następnie postawią przed faktem dokonanym Kto na tym zyska? Kto na tym straci? Widzę ludzi z twarzami w beznadziei, wesołe twarze w reklamach w telewizji Krzykliwe reklamy na odrapanych murach, kolorowo odmalowane fronty budynków Wejdź tylko do ich bram i zobacz jak żyją tam ludzie Półki pełne kolorowych towarów i ludzie ledwo wiążący koniec z końcem Niedługo narzucą nam nowe warunki, dla kogo będzie to kolejny gwóźdź do trumny Kto na tym zyska? Kto na tym straci? Jeden niekończący się podział na biednych i bogatych Who Stands To Gain, Who Stands To Lose? We want to be Europeans so much, they will soon impose new conditions on us New orders, requirements and raising prices, yet another ass-kick for the poor Is this the only way forward for this country, did they think of the consequences? They will sort it out behind our backs, for us to face the facts Who stands to gain, who stands to lose? I see faces filled with hopelessness and happy faces in tv commercials Flashy billboards on shabby walls, colourfully repainted building fronts Enter their gates and see how people live there Shelves full of flashy stuff and people hardly making ends meet They will soon impose new conditions on us, a nail in the coffin for some Who stands to gain, who stands to lose? The never-ending division between the rich and the poor
7.
Odrzucam 03:05
8.
Brutalność Policji Dajcie więcej uprawnień dla policji, niech będzie bardziej chamska niż jest Powiększcie do maksimum nasze podatki, obiecując większą skuteczność tych świń Media skutecznie podsycą nastroje rozsiewając panikę wśród społeczeństwa A może najpierw należało się zastanowić w czym tkwi przyczyna przemocy na ulicach? Rząd i policja zacierają już ręce po raz kolejny wyciągnęli pieniądze Wprowadźcie jak najszybciej karę śmierci, ciekawe ilu niewinnych ludzi zginie Ilu zginie? Police Brutality Give more rights to the police, so it’s more brutal than ever Increase taxes to promise more effectiveness from the pigs Media will fuel moods, spreading panic amongst people But shouldn’t we think first what causes violence? Government and police rub their hands, they’ve extorted more money Introduce death sentence asap, let’s see how many innocent people die How many?
9.
Czy? 03:38
Czy? Czy już pojąłeś, w jakim świecie żyjesz? Czy już zrozumiałeś panujące w nim zasady? Nic nie jest tak pewne jakby mogło się wydawać To brutalna prawda...poddajesz się czy walczysz? Czy chcesz zostawić tu po sobie ślad? Czy chcesz zostawić tu po sobie kogoś? Narażać kogoś znowu na to wszystko, zastanów się nad swoim wyborem Życie tu na ziemi nie ma żadnych perspektyw I wątpię w możliwości pozytywnych zmian Ktoś za naszymi plecami stworzył pułapkę Nowoczesny, kolorowy, cywilizowany świat Czy podarujesz im jeszcze jeden prezent, który oni wykreują na kolejną ofiarę Narazisz kogoś znowu na to wszystko, zastanów się nad swoim wyborem Wszędzie przejebane, tylko dekoracje inne Nie wierz w zapewnienia, nie wierz w obietnice Złudzenie wolności raz większe, raz mniejsze Najczęściej bezsilność, coraz rzadziej nadzieja Jeśli masz jeszcze w sobie siłę, jeśli nie zabrali ci wszystkiego Jeśli jeszcze masz świadomość, zastanów się czy warto to ciągnąć Czy chcesz zostawić tu po sobie ślad? Czy chcesz zostawić tu po sobie kogoś? Narażać znowu kogoś na to wszystko, zastanów się nad swoim wyborem ? Have you realised what kind of world you live in? Have you worked out the rules that govern it? Nothing can be taken for granted That’s the brutal truth - do you fight or do you give in? Do you want to make your mark when you’re gone? And expose someone to all this? Think about your choice. Life on earth has no perspectives And I am sceptical about positive changes Someone created a trap behind our backs Modern, multicolour, civilised world Will you give them yet another gift they will turn into another slave? And expose someone to all this? Think about your choice. Fucked up everywhere, only decos vary Do not trust declarations, do not believe promises Illusion of freedom, once greater, once smaller Helplessness is more frequent, hope is less If you still have internal strength, if you haven’t been deprived of it If you are still aware, think if it is worth to carry on Do you want to make your mark when you’re gone? And expose someone to all this? Think about your choice.
10.
Żyj swoim życiem! Nie ma dla mnie znaczenia twoja orientacja seksualna Najważniejsze, abyś był szczęśliwy Żyj swoim życiem nie krzywdząc innych i pierdol tych, którzy się z ciebie śmieją Ludzie wiedzą zbyt mało o prawach natury, aby decydować, co jest z nią zgodne, co sprzeczne Kolejny homofobiczny dowcip utwierdza w depresyjnej rzeczywistości Coraz trudniej z wyjściem na zewnątrz Live Your Own Life Your sexual preference is of no importance to me Being happy is what matters Live your own life, do not hurt others And fuck those who laugh at you People know too little about forces that govern nature To claim what is right or what is wrong Another homophobic joke proves depressive reality It’s more and more difficult to come out
11.
Łódź (Dla Ciebie) Nic ciekawego ulica w Łodzi, dusisz się w smrodzie, syfu powodzi Brud i stęchlizna zewsząd wygląda, ogólny półmrok, nikt tu nie sprząta Wszystko jest szare, domy, twarze, mózgi Tylko drzew parę, a właściwie rózgi Dla ciebie wyschnięte drzewa Dla ciebie zdechły ptak śpiewa Dla ciebie dym i spaliny Dla ciebie wojsko i gliny Oddychaj spokojnie, to wszystko dla ciebie To nic, że woda zielona jest od ścieków To nic, że powietrze żółte jest od siarki To nic, że jesteś człowiekiem końca wieku To nic, że wszyscy jesteśmy gówno warci Oddychaj spokojnie, to wszystko dla ciebie Dla ciebie wyschnięte drzewa Dla ciebie zdechły ptak śpiewa Dla ciebie dym i spaliny Dla ciebie wojsko i gliny Oddychaj spokojnie, to wszystko dla ciebie Lodz (For You) Nothing interesting, a street in Lodz, reek suffocates you, shit floods you Filth and mustiness rear their heads, darkness, no once cleans here Everything is grey, houses, faces, brains Only a few trees are left, or rather rods Dying trees for you A dead bird sings for you Smoke and exhausts for you Army and coppers for you Breathe easy, it’s all for you No matter water’s green from sewage No matter air’s yellow from sulphur No matter you’re a fall-of-the-century man No matter we’re all worth a shit Breathe easy, it’s all for you Dying trees for you A dead bird sings for you Smoke and exhausts for you Army and coppers for you Breathe easy, it’s all for you

about

Poland’s most influential DIY punk bands – HOMOMILITIA. Active in the 90’s, touring Europe extensively they uniquely blended metal guitar sound with punk d-beats, spirit and anger. This LP finds the band at the pinnacle of their musical achievements. The sound they managed to produce on this recording 20 years ago still puts to shame many contemporary metal and punk studio productions. Expect 11-song d-beat mayhem spiced up with a heavy bolt thrower-ish guitar and pissed-off lyrics on state oppression and hopelessness of everyday life.

Your 20-year wait is now over. This masterpiece is available on 140 gram black vinyl, limited edition orange-on-black 140 gram vinyl and was mastered at Dobra 12 Studio.

credits

released March 20, 2020

license

tags

about

Sanctus Propaganda Poland

DIY punk record label releasing the old and the new.

contact / help

Contact Sanctus Propaganda

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like s/t, you may also like: